برگزاری دوره آموزش قرآن در مدرسه علمیه امیرالمومنین(ع) ولایت کابل

دوره آموزش قرآن کریم در مدرسه علمیه امیرالمومنین(علیه السلام) همکار نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان برگزار گردید.

دوره آموزش و حفظ قرآن کریم در مدرسه علمیه امیرالمومنین(علیه السلام) ولایت کابل که از مدارس همکار نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان است برای خواهران و با تدریس آقای روحانی دایر گردید.

در این دوره آموزشی قرآن آموزان در هفته یک روز روی حفظ جز ۳۰ قرآن و دو روز روی تجوید و بقیه روز های هفته را ترتیل کار می کنند.

همچنان دوره قرائت تحقیقی ( صوت ولحن) با حضور ۲۰ نفر از طلاب خواهر نیز در این دوره برگزار می گردد.