مجلس گرامی داشت شهدای خدمت در گرجستان

مجلس گرامی داشت شهدای خدمت با حضور عضو هیات امنای المصطفی در گرجستان برگزار شد.

در این مراسم که به منظور گرامی داشت شهدای سانحه سقوط هلیکوپتر رئیس محترم جمهور و هیات همراه ایشان برگزار شد، آیت الله ربانی درباره ویژگی های اخلاقی آیت الله رییسی سخنرانی کرد.

گرامی داشت شهدای خدمت در گرجستان