نشست فرهنگی «زنان و جامعه» در گرگان برگزار شد

نشست فرهنگی «زنان و جامعه» در موسسه قرآنی کوثر گرگان با همکاری مدرسه عالی خواهران جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی گلستان با سخنرانی خانم دکتر قلی پور مدیریت موسسه برگزار شد.

خانم دکتر قلی پور با اشاره به این مهم که حضور زنان در جامعه فرصت است نه تهدید و اينکه امروزه نقش اجتماعی زنان قابل انکار نیست عنوان کرد: نیروی انسانی مهم ترین ابزار قدرت به شمار می رود و نیمی از نیروی انسانی جامعه را زنان تشکیل می دهند، بنابراین در سهم خواهی می بایستی برخی از فرصت های مشروع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را برای زنان ایجاد کرد و نقشه و سهم معقول و منطقی برای آنان در نظر گرفت.

وی یادآور شد: پدیده حضور و مشارکت زنان در عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… غیر قابل انکار است و امروزه بسیاری حضور اجتماعی زنان را امری مسلّم و یک حق می دانند که زنان می بایستی به آن دست یابند. البته این بدان مفهوم و معنا نیست که در جامعه اسلامی ما زنان از این حق باز مانده اند و مورد کم توجهی و بی مهری قرار گرفته اند. اگر چه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی زنان حضور اجتماعی متناسب با شأن نداشتند ، علت ساختار نظام ستمشاهی و ماهیت فاسد آن بود که در آن به زنان نگاهی ابزاری داشتند اما با تغییر نظام و ظهور انقلاب اسلامی، دگرگونی اساسی در ساختار اجتماعی ایجاد شد که عامل اساسی برای تغییر نگرش بسیاری از افراد شد، در نتیجه گسترش حضور زنان در عرصه های مختلف از جمله در مسائل اجتماعی را به دنبال داشت.

مدیر موسسه کوثر در ادامه اظهار داشت: نقش زنان در عرصه های مختلف به ویژه در مسائل اجتماعی بر هیچ خردمندی پوشیده نیست امّا چگونگی شیوه حضور و عرصه تلاش، محل بحث و تضارب افکار دانشمندان، فرهیختگان و صاحب نظران مسائل زنان می باشد.

دکتر عبدالهی فر از اساتید جامعه المصطفی نمایندگی گلستان  نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار داشت: اسلام احیاگر شخصیت زن و حافظ کرامت انسانی اوست و با قید و بندهای جاهلیت، نیز بی بند و باری و آزادی گسیخته جاهلیت نو مخالف می باشد و حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان را تأمین کرده است.

وی افزود: امروزه اشتغال زنان یک پدیده مهم اجتماعی است که از زاویه های مختلف قابل بررسی است. در این بخش سخنی از اشتغال بی ضابطه به میان نمی آوریم زیرا اشتغال بی حد و مرز را تهدید برای شخصیت زن می دانیم، نه فرصت. زنان مانند مردان از حقوق مساوی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند. اگر زنان در بسیاری از عرصه ها حضور ندارند، به لحاظ منع شرعی و یا قانونی نیست، زیرا احکام اسلام پاسخگوی تمام نیازهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فرد و جامعه می باشد و بایدها و نبایدهای آن کاملاً روشن است، گرچه استثنائاتی وجود دارد.

دکتر عبداللهی فر ابراز داشت: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نهضت بزرگ آموزش مردان و زنان را با شعار «طلب العلم فریضة علی کل مسلم» آغاز کرد و زنان را همانند مردان موظف به شرکت در نهضت بزرگ فراگیر دانش و آموزش علم دانست. از این رو زنان زیادی پس از فراگیری علم حدیث و فقه، به نقل روایات، بیان فقه و گفتن شعر پرداختند. کتاب های زیادی به معرفی زنان راوی و شاعر پرداخته اند که گواه این مدعا می باشند.

مسلمانان این سنت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را پی گرفتند و به آن اهمیت ویژه دادند و امروزه بسیاری از مسلمانان از نعمت سواد برخوردارند و زنان مسلمان با توجه به امکانات و توان مالی خانواده ها از این فضل بهره برده اند.