نشست علمی “پیامدهای روانشناختی حمله اسرائیل به غزه”

نشست علمی «پیامدهای روانشناختی حمله اسرائیل به غزه» در نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان با حضور اساتید، دانشجویان و کارمندان نمایندگی برگزار گردید.

آقای محمد عارف صداقت پیرامون عمق و ابعاد رنج روانشناختی مردم غزه صحبت نمود و اظهار داشت: عمق رنج روانشناختی مردم غزه بیشتر بر سه گروه وارد شده است: گروه اول کودکان است که به شدت در معرض آسیب‌های روانی مختلف قرار می‌گیرند، گروه دوم کسانی هستند که مستقیم از جنگ بر آنان آسیب جسمانی وارد می شود، گروه سوم داغدیدگان هستند، کسانی که عزیزانشان را ا درجنگ از دست داده اند.

وی در ادامه به پیامدهای آسیب های روانی بر مردم غزه اشاره نمود و گفت: کمترین آسیب های روانی که بر مردم غزه وارد می شود را می توان به اختلال پس از سانحه، حس بی ارزش بودن، باز ماندن کودکان از تحصیل، نفرت و کمبود اعتماد به نفس افسردگی و اختلالات روانی خلاصه نمود.

در ادامه آقای محمد حیدر یعقوبی در رابطه با ابعاد روانشناختی بهداشت روانی جنگ اسرائیل علیه مردم غزه صحبت نموده و بیان داشت: در قدم اول بهداشت یعنی علم و هنر دستیابی به سلامتی و سلامت یعنی رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی که می توان انواع ابعاد بهداشت روان را به ۱- بعد جسمی، ۲- بعد عاطفی-هیجانی، ۳- بعد شناختی، ۴- بعد رفتاری، ۵- بعد اجتماعی و ۶- بعد معنوی تقسیم نمود.

وی افزود: متأسفانه در غزه بیشتر این ابعاد با وضعیت جنگ موجود در حالت خوبی قرار ندارد و همه افراد اعم از بزرگسالان و کودکان از بهداشت روان کامل برخوردار نیستند.

آقای یعقوبی در اخیر در رابطه به آموزش در فلسطین خاطرنشان کرد: در زمینه آموزش هم باید گفت که پیامدهای زیادی را جنگ در وضعیت آموزش و نظام تعلیمی ایجاد خواهد کرد. بر طبق آمارها در سال ۲۰۱۴، ۲۶ مکتب در غزه کلاً تخریب شده و ۱۲۲ مکتب دیگر آسیب دیده است. در سال ۲۰۱۵ از تمامی شهدا یک چهارم آن دانشجویان بوده است و یا در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۱۵ تخلف در زمینه آموزش از سوی اسرائیل در مراکز آموزشی ثبت شده است.

وی یادآور شد: این آمارها نشان از وضعیت نامناسب آموزشی است که از مکان آموزشی و امکانات و دیگر موارد گرفته و تا آموزش معلمان در زمان جنگ که چگونه باید تدریس کنند و چگونه می‌توانند مشکلات آموزشی و کم انگیزگی شاگردان را حل نمایند.